Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable:
Eva Piqueras Solé
8855949W
c/Mas Feliu, 22, 08360 Canet de Mar
Tel. 636237384
info@sinergiapilates.com

Finalitat: Oferir el servei sol·licitat, informar sobre noves activitats que puguin ser del seu interès.
Legitimació: Inscripció en paper o a través de formulari web.
Destinataris: No es cedirán dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir dades, i altres drets explicats a la informació addicional.
Informació addicional: Pot consultar tota la informació detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: www.sinergiapilates.com

Dades del responsable del tractament de les seves dades
Denominació social: Eva Piqueras Solé
Nom comercial: Sinergia pilates i benestar
Domicili social: c/ Mas Feliu, 22, 08360 Canet de Mar, Barcelona
NIF: 38855949W
Telèfon: 636237384
E-mail: info@sinergiapilates.com
Pàgina web: www.sinergiapilates.com

Finalitat
Tractem la informació que ens facilita per tal d’oferir-li el servei sol·licitat, respondre les consultes, peticions d’informació, reclamacions i suggeriments que puguin fer-nos a través del web, correu electrònic, xarxes socials, whatsapp, etc.
En cas de la contractació dels nostres serveis, les seves dades seran tractades per a mantenir la relació contractual, la gestió, administració, prestació i millora del servei.
Si ho autoritza podrem remetre-li comunicacions promocionals amb informació i publicitat relacionada amb les diferents activitats que oferim i creiem que poden ser del seu interès, de manera mesurada i sense ser spam. En qualsevol moment es pot donar de baixa del butlletí (newsletters) i deixar de rebre les comunicacions comercials.
En compliment d’obligacions legals, en que la normativa obligui a la retenció de dades personals per al compliment de determinades obligacions legals o per a l’atenció de responsabilitats.

Termini de conservació de les seves dades.
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no demanis la seva supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació
La legitimació del tractament de les dades personals és el consentiment per part del propi interessat (en el cas de menors pel consentiment dels pares o tutors) mitjançant un acte positiu i afirmatiu (emplenar el formulari d’ inscripció en paper o a través del formulari web i formulari de contacte, i marcar la casella d’acceptació d’aquesta política) en el moment de facilitar-nos les seves dades personals.

Destinataris
Les seves dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Sinergia pilates i benestar, llevat obligació legal.
Com encarregats de tractament, tenim contractats als següents proveïdors de serveis, havent-se compromès al compliment de les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:
Mailchimp, amb seu principal a Atlanta, Estats Units, que ens proporciona el servei de email marketing.
Bookyway, amb seu a San Martino Buon Albergo, Itàlia, que ens proporciona el servei de reserva de classes i gestió de clients.
Les seves dades personals poden ser tractades o emmagatzemats en països diferents als de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), en funció d’on estiguin ubicats els nostres proveïdors de serveis. Únicament es transfereixen dades fora de l’EEE si ofereix garanties equiparables.

Drets
Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals, per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaries. Per a això pot adreçar-se per correu electrònic escrivint a info@sinergiapilates.com posant a l'asumpte: Tractament de Dades Personals i indicant al cos del correu el dret que desitja exercir. Cal acreditar la identitat del sol·licitant acompanyant fotocòpia del DNI. També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent si considera que s'ha produït algun tipus de vulneració en relació amb el tractament de les seves dades personals.

Mesures de seguretat.
De conformitat amb el disposats en les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del RGPD i en l’article 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

Sinergia pilates i benestar es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Sinergia pilates i benestar. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.